Dermadent d.o.o.
družba za medicinske, pravne in poslovne dejavnosti
Dobrodošli
Osebje
Cenik
Članki
intranet
Osebje
Direktor:
Bojan Popovič, dr.med.,univ.dipl.prav.
bojan.popovic@dermadent.si

 
Zobozdravstvo: Dermatologija Pravna pisarna
Zobozdravniki:

mag.Drago Popovič, dr.dent.med,
specialist za ustne in zobne bolezni
drago.popovic@dermadent.si


Sebastijan Tumpej, dr.dent.med.
sebastijan.tumpej@dermadent.si

Maja Smerkolj, dr.dent.med.,
specialistka zobne protetike
maja.smerkolj@dermadent.si
Dermatologa:

Bojan Popovič, dr.med.,univ.dipl.prav.
specialist dermatovenerolog
bojan.popovic@dermadent.si

prim.mag. Ranka Rajakovič Popovič, dr.med.
specialistka dermatovenerologinja
ranka.popovic@dermadent.si
Pravni svetovalec

Bojan Popovič, dr.med.,univ.dipl.prav.
bojan.popovic@dermadent.si
Medicinski tehnici:
Sebahije Bilali, SMS
sebahije.bilali@dermadent.si

Petra Žniderič, SMS, dipl.ekon.
petra.znideric@dermadent.si
Medicinski tehnici:
Petra Žniderič, SMS, dipl.ekon.
petra.znideric@dermadent.si

Sebahije Bilali, SMS
sebahije.bilali@dermadent.si
 Dobrodošli
Osebje
Cenik
Članki
intranet